MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 99 84 10 5 0 564
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 76
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 38
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 15
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 1 0 0 0 38
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 34
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 5 3 2 0 0 26
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 10 9 1 0 0 63
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 26
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 22
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 8 2 4 1 1 109
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 13
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 13
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 7
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 9 9 0 0 0 67
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 15
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 5 2 3 0 0 52
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 1 0 0 0 8
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 7 4 0 0 3 39
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 59 56 1 1 1 253
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 37
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 2 1 0 0 1 32
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 12
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 10
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 7 0 0 0 14
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 10 9 0 0 1 29
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 5 5 0 0 0 17
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 4 4 0 0 0 22
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 5 0 1 1 109
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 6
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 9
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 0 1 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 83
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1