MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 195 55 119 19 2 561
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 1 0 0 1 24
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 16
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 12
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 10
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 7 1 4 0 2 18
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 9 0 3 0 6 29
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 4 4 0 0 0 17
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 7 2 1 0 4 12
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 2 0 0 1 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 4
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 1 0 0 1 0
14110 MU - Lékařská fakulta 10 2 5 1 2 95
14210 MU - Filozofická fakulta 3 1 0 1 1 22
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 12
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 13 3 2 1 7 61
14410 MU - Pedagogická fakulta 6 3 1 1 1 42
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 12
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 5
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 26
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 14 6 3 1 4 42
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 14
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 59 1 56 1 1 253
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 5 0 4 0 1 49
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 4 1 3 0 0 18
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 12
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 1 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 5
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 1 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 1 1 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 4 0 0 0 4 6
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 15 2 5 0 8 11
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 2 0 1 0 1 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 2 2 0 4 18
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 1 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 2 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 1 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 14 8 1 1 4 28
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 1 0 0 8
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 3
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 0 0 0 2 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 8 4 2 0 2 13
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 8
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 21 7 6 3 5 71
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 1 0 0 5
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 14 0 9 5 0 141
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 2 0 1 0 11
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 6
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 2 0 2 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1