MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 156 94 49 13 0 617
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 8 1 1 0 6 72
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 37
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 2 1 1 0 0 21
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 6 0 5 0 1 34
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 8 0 4 0 4 56
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 71 48 15 1 7 270
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 25
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 14
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 11
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 45 18 18 3 6 293
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 20
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 30 25 0 0 5 128
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 35
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 14
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 13 1 2 5 5 138
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 2 0 0 0 18
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 21 18 1 0 2 84
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 7
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 37
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 5 4 0 0 1 49
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 5 2 1 2 0 66
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 9
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 14 7 0 0 7 41
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 7 4 0 0 3 30
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 6
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 8 0 0 0 49
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 1 0 0 1 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 1 1 0 5
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 8 5 0 0 3 111
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 5 0 0 1 11
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 6
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 38
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1