MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 143 65 25 53 0 1324
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 268
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 123
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 90
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 1 0 80
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 209
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 3 2 0 1 0 44
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 13
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 10
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 8
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 7
14110 MU - Lékařská fakulta 12 5 1 4 2 576
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 21
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 11
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 2 1 2 1 68
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 24
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 34
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 8
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 18 1 16 1 0 543
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 4 3 0 0 1 189
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 19
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 28 18 1 2 7 153
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 23
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 4 2 2 0 0 56
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 2 0 1 0 1 32
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 4 3 1 0 0 18
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 5 1 2 2 0 66
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 3 0 0 3 0 37
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 0 2 0 64
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 8 3 1 4 0 131
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 5 0 0 5 0 115
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 11 0 0 11 0 184
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 11
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 22
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 9
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 2 0 0 0 11
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 4 4 0 0 0 25
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 42
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 4 1 0 3 0 10
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 5
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 7 4 0 0 3 36
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 3 2 0 1 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 6 3 1 2 0 6
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 9 7 0 2 0 18
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 6 4 1 1 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 5 4 0 1 0 6
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 6 4 0 2 0 15
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 5 0 1 0 11
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 44
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 21
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 5
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0