MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 29 10 3 16 0 437
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 15
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 23
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 16
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 5
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 38
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 18
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 54
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 3 0 0 3 0 37
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 4 0 1 3 0 85
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 2 0 27
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 174
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 17
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 6 3 0 3 0 75
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 1 0 1 0 34
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 4 2 0 2 0 3
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 3 0 1 0 19
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 17
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1