MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 120 78 0 42 0 1202
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 2 0 1 0 89
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 38
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 25
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 9
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 6
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 0 2 0 30
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 9
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 14
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 28
14210 MU - Filozofická fakulta 12 12 0 0 0 208
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 56
14230 MU - Fakulta sociálních studií 4 2 0 2 0 124
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 11
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 9 8 0 1 0 79
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 16
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 24
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 8
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 3 0 0 3 0 369
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 0 2 0 83
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 9
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 21
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 126
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 9
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 2 0 0 2 0 64
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 4 1 0 3 0 85
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 5 1 0 4 0 102
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 0 4 0 264
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 0 0 1 0 15
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 14
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 2 0 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 116
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 6 4 0 2 0 59
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 11 8 0 3 0 37
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 4
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 4 4 0 0 0 22
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 3
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 8
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 1 0 1 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 2 0 1 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 26 23 0 3 0 70
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 10
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 23
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 4 2 0 2 0 62
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 12
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 9
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 7
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1