MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 121 76 8 37 0 675
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 10
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 9
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 22
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 4
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 41
14210 MU - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 20
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 16
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 9 8 1 0 0 69
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 10
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 0 2 0 48
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 8
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 38
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 28 24 0 4 0 166
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 43
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 19
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 12
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 2 0 0 0 12
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 13
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 8 1 3 4 0 131
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 2 0 0 2 0 27
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 5 0 1 4 0 102
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 0 4 0 105
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 30
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 4 3 0 1 0 19
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 8 7 0 1 0 14
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 4
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 1 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 5
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 4
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 0 0 2 0 5
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 2 0 0 0 5
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 10 5 0 4 1 29
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 8 6 1 1 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 3 3 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 18 13 1 3 1 37
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 5
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 6
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 16
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 6
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 1