MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 123 73 0 50 0 1518
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 16
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 37
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 12
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 1 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 18
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 1 1 0 0 0 15
14210 MU - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 69
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 23
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 36
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 15 11 0 4 0 256
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 1 0 38
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 7
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 13
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 88
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 39
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 3 2 0 1 0 16
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 3 0 0 0 13
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 19 8 0 11 0 510
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 4 0 0 4 0 63
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 5 0 0 5 0 115
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 2 1 0 1 0 174
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 4 0 0 4 0 264
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 4 0 0 4 0 105
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 29
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 41
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 4 0 0 4 0 65
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 7 7 0 0 0 117
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 9 8 0 1 0 56
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 5
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 4
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 4
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 3 0 1 0 6
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 6 6 0 0 0 4
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 5 4 0 1 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 20 17 0 3 0 68
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 19
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 0 1 0 105
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 4 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 3
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2