MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 11 5 4 2 0 163
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 17
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 15
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 15
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 29
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 3
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 11
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 1 0 1 0 0 30
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 43
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 11
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 13
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 13
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 1 1 0 0 0 27
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1