MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 352 169 153 27 3 1232
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 1 0 1 15
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 8
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 7
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 11 2 9 0 0 91
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 18
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 4 1 2 1 0 28
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 2 0 0 28
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 39 11 21 3 4 208
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 20
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 1 0 0 1 15
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 15
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 14 9 5 0 0 71
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 7 5 0 0 2 3
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 15 8 2 0 5 52
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 1 1 0 0 0 6
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
14210 MU - Filozofická fakulta 19 7 6 2 4 82
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 28
14230 MU - Fakulta sociálních studií 4 3 1 0 0 40
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 9
14410 MU - Pedagogická fakulta 22 11 4 1 6 152
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 17
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 1 0 0 8
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 7 0 6 1 0 89
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 0 4 0 0 20
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 10
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 24 6 15 3 0 130
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 8
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 14
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 41
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 2 0 2 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 23 12 8 1 2 110
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 37 23 6 5 3 65
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 15 9 4 1 1 15
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 4 2 0 2 0 167
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 3 2 0 0 1 10
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 7
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 0 1 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 0 2 0 0 14
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 14
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 3 1 2 0 0 25
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 4 1 0 0 3 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 49 33 9 1 6 60
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 1 1 0 0 0 5
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 46 25 15 1 5 128
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 6 4 0 1 1 14
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 9 6 1 0 2 60
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 7
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 45
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 3
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 9
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 4 1 1 1 1 21
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 6 0 6 0 0 20
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 2 0 0 5
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 1 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 7
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 1 0 0 2 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 17
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 2 0 0 0 23
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 9
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 9
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 3 1 0 1 19
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 10
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2