MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 438 114 302 18 4 1049
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 12
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 0
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 31
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 20
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 4 0 4 0 0 35
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 26
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 7
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 1 0 9
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 22
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 10
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 6 3 0 0 3 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 7
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 5 3 0 0 2 7
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 4
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 6
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 9
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 3 1 1 0 1 16
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 24
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 0 1 0 1 21
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 5
14330 MU - Fakulta informatiky 10 2 5 0 3 34
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 1 1 0 1 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 1 0 12
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 5 2 2 0 1 55
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 26
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 11
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 17 2 9 0 6 21
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 4 1 3 0 0 16
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 4
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 1 0 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 23 8 12 1 2 110
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 9 4 3 0 2 39
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 16 7 6 1 2 31
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 27
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 4 3 0 0 1 8
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 0 2 0 4 13
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 4 0 4 0 0 12
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 34 3 28 0 3 58
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 0 3 0 0 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 4 0 0 10
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 0 2 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 7
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 15
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 6 3 2 0 1 8
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 2 0 1 0 1 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 9 1 6 0 2 17
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 29 17 8 0 4 49
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 5 3 0 0 2 7
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 12 6 1 0 5 23
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 13 6 4 0 3 55
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 7
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 59 18 29 3 9 248
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 25 5 15 2 3 21
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 28 3 22 1 2 61
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 6
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 0 2 0 1 5
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 8 0 7 0 1 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 11 0 10 1 0 37
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 6 2 4 0 0 13
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 0 1 0 1 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 1 1 1 1 7
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 9
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 3 0 3 0 0 7
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 1 0 0 10
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 4 1 3 0 0 39
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 14 0 12 0 2 67
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 11 0 7 0 4 50
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 12 0 11 0 1 37
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 4 1 0 27
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 0 1 0 2 6
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 31 5 18 1 7 101
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 7 0 7 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 2 1 0 0 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 11
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 7 0 7 0 0 35
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 8
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 22 13 6 0 3 45
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 3
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 2
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 7
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 4 0 3 1 0 6
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 3 1 2 0 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4