MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 187 54 114 16 3 371
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 0
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 11 0 10 0 1 64
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 3 0 3 0 0 17
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 9 0 6 1 2 29
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 19
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 0 3 0 1 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 15
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 6 1 2 0 3 9
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 5
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 8 3 1 1 3 8
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 8 3 3 0 2 40
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 19
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 0 0 0 2 36
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 6
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 8 0 8 0 0 57
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 7 1 1 1 4 16
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 3 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 37 6 23 5 3 65
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 9 3 4 0 2 39
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 0 3 0 0 6
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 6 1 3 0 2 23
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 1 1 0 9
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 13 2 4 1 6 23
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 5 0 3 0 2 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 13 4 4 0 5 9
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 47 23 13 2 9 77
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 0 1 0 1 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 6 3 0 0 3 19
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 4
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 1 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 2 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 4 0 1 1 2 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 1 1 0 0 3
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 3 1 2 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 2 1 0 2 5
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1