MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 147 54 89 3 1 208
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 11
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 7 0 7 0 0 21
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4 0 2 0 2 18
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 7 2 4 0 1 22
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 4
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 7 3 3 1 0 12
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 5
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 0 0 2 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 0 0 1 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 8
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 7
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 4 0 1 0 3 18
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 5 1 0 0 28
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 2 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 5
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 7 4 3 0 0 29
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 10
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 1 0 1 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 4
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 15 4 9 1 1 15
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 16 6 7 1 2 31
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 6
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 0 4 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 1 1 0 1 7
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 1 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 2 1 0 1 7
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 5 1 2 0 2 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 16 7 5 0 4 29
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 8 3 1 0 4 15
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 8 3 4 0 1 5
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 6 2 2 0 2 11
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 1 1 0 1 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 2 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 1 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 2 0 1 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 1 0 1 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 4 1 2 0 1 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 5 0 4 0 1 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 6
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 9
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0