MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 38 18 17 3 0 374
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 19
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 6
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 7
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 14
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 0 1 8
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 2 1 1 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 1 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 2 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 3 1 1 0 1 8
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 13
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 20
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 17
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 23
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 7
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 0 2 2 0 167
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 27
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 6 3 1 0 2 23
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 5
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 4
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 1 1 0 1 17
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 8 7 0 0 1 30
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 1 0 0 27
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 19
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 2 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 14
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1