MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 96 55 9 32 0 506
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 13
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 13
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 46
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 11
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 33
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 8 5 0 3 0 23
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 1 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 10
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 93
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 12
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 52
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 6
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 17
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 116
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 30
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 0 4 0 65
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 8
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 8
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 12 11 0 1 0 58
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 16 8 3 4 1 29
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 4
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 4 0 0 0 8
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 5 4 0 1 0 6
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 2 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 17 13 3 1 0 33
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 0 1 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 5
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 25
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 28
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 2 0 0 1 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 4
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 7
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 0 0 3 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 15
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 2 0 0 4
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 3 1 0 1 1 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1