MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 156 22 109 23 2 616
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 0 0 2 10
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 1 0 1 9
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 0 0 0 2 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 15
14210 MU - Filozofická fakulta 7 0 4 0 3 13
14220 MU - Právnická fakulta 4 0 4 0 0 19
14230 MU - Fakulta sociálních studií 15 0 10 1 4 37
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 6 1 2 0 3 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 1 0 0 1 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 1 0 1 11
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 5
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 6 0 5 0 1 43
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 16 1 15 0 0 59
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 7 0 5 1 1 31
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 4 0 0 1 3 53
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 1 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 11 0 0 11 0 184
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 6 0 3 3 0 75
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 6 0 4 2 0 59
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 4 0 3 1 0 19
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 7 0 7 0 0 117
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 10
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 12 0 11 1 0 58
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 5 0 1 1 3 33
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 9
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 0 0 1 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 3 0 1 0 2 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 12
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 2
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 33 15 9 0 9 27
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 6 0 6 0 0 29
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 2 1 0 1 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 2 0 0 4
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2