MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 305 63 191 46 5 419
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 9
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 0
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 13
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 1 0 1 31
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 28
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 25
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 3 0 0 0 10
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 1 2 0 29
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 8
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 1 0 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 11
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 2 0 1 1 0 34
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 11 0 8 3 0 37
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 8 0 7 1 0 14
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 9 0 8 1 0 56
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 0 3 0 1 8
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 16 3 8 4 1 29
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 5 1 0 1 3 33
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 1 0 1 9
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 2 0 0 1 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 2 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 3 0 3 0 0 16
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 6 1 2 2 1 5
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 2 0 1 1 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 6 0 4 0 2 8
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 20 2 9 6 3 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 6 3 0 3 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 151 33 100 5 13 121
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 7 6 1 0 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 4 0 4 0 0 29
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 17
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 3 0 2 1 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 5 1 0 4 0 6
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 3 1 0 0 4
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 8
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 0 3 0 0 20
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 3 0 1 2 0 4
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 0 0 1 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 0 3 0 1 5
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 4 1 2 1 0 5
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 6 4 0 1 1 3
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 4 1 2 1 0 3