MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 10 5 0 5 0 42
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 6
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 5
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 11
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1