MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 655 391 177 83 4 955
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 23
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 8
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 0
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 2 2 0 0 12
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 1 1 0 23
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 2 1 0 0 20
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 2 1 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 23 8 11 2 2 27
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 7 2 4 0 1 26
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 0 4 0 2 18
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 6 5 1 0 0 27
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 6 3 2 1 0 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 2 1 0 2 10
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 2 0 0 1 6
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 8
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 3 0 0 1 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 1 0 0 1 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 0 1 0 1 2
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0 2 0
14330 MU - Fakulta informatiky 1 1 0 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 3 1 1 0 1 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 3 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 6 2 0 0 4 13
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 68 35 19 6 8 99
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 17 2 8 3 4 29
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 15 7 6 1 1 21
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 57 31 19 0 7 67
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 9 5 2 2 0 15
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 5 0 3 2 0 88
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 0 4 0 0 22
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 7 6 1 0 0 7
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 6 2 3 0 1 15
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 8 5 2 0 1 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 5 0 4 0 1 5
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 1 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 3 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 1 0 0 1 5
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 2 0 0 1 6
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 49 40 2 3 4 58
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 6 4 0 0 2 5
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 5 4 1 0 0 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 0 0 0 2 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 13
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 0 0 0 2 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 1 2 0 1 5
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 25 19 2 0 4 30
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 175 139 28 7 1 247
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 2 1 0 3 10
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 3 1 2 0 0 32
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 4
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 11 5 2 2 2 30
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 2
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 1 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 6 0 6 0 0 43
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 8 1 5 2 0 30
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 13 3 1 8 1 49
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 11 3 5 3 0 20
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 4 0 0 4 0 20
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 4 2 0 0 2 4
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 23 15 4 3 1 68
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 3 0 0 0 15
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 44 18 6 19 1 75
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 16 11 3 2 0 8
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 28 16 7 5 0 61
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 2 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 66 49 2 7 8 23
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7M900 ARCHIP - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1