MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 330 136 155 36 3 591
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 20
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 12
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 9
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 13
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 0 1 10
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 1 3 0 0 4
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 9 3 4 1 1 20
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 5 1 1 1 2 15
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 5 4 0 0 1 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
14210 MU - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0 2 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 0
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 4
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 68 19 35 6 8 99
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 30 5 19 2 4 81
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 13 0 10 0 3 33
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 52 28 13 2 9 44
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 11 7 3 0 1 11
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 14
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 6 4 1 0 1 8
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 0 1 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 7 1 2 0 4 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 20 4 11 5 0 34
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 0 1 1 12
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 42 33 8 0 1 45
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 0 1 0 1 4
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 0 0 1 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 2 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 13 7 1 1 4 10
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 2 0 0 2 9
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 31 18 10 1 2 131
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 0 1 1 8
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 4
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 6
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 3
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 8
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 3 1 0 0 2 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 1 2 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 1 1 0 26
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 4 1 2 1 0 12
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 1 1 0 0 27
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 3 1 2 0 0 11
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 7
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 1 0 1 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 10 2 6 2 0 18
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 23 12 6 5 0 65
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 2 1 0 0 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 0 1 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 4 0 1 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5