MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 255 95 96 61 3 575
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 5
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 8 6 0 1 1 11
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 1 0 1 1 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 16 4 3 3 6 68
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 7
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 2 1 0 0 1 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
14330 MU - Fakulta informatiky 6 5 0 1 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 2 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 5
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 4 0 0 0 12
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 17 8 2 3 4 29
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 30 19 5 2 4 81
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 64 15 40 9 0 194
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 28 15 9 1 3 27
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 9 4 1 3 1 42
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 2 0 1 1 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 7
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 6
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 0 2 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 1 0 0 14
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 6 1 1 3 1 25
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 13 12 0 0 1 12
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 8 7 0 0 1 19
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 0 2 0 2 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 2 1 0 2 13
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 2 4 0 0 14
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 11 6 2 1 2 55
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 1 0 0 0 18
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 6
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 3 0 0 3 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 11
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 0 1 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 1 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 25 3 7 12 3 56
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 20 8 6 2 4 38
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 23 6 4 13 0 60
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 1 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2