MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 356 191 94 68 3 824
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 12
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 0 1 3 0 9
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 5 2 1 2 0 17
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 2 0 1 0 12
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 26 11 13 2 0 104
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 10 4 1 3 2 8
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 7
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 8 6 1 1 0 8
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 6 5 1 0 0 14
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
14330 MU - Fakulta informatiky 9 8 0 0 1 37
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 8 5 1 0 2 17
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 34 28 3 0 3 58
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 15 6 7 1 1 21
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 13 10 0 0 3 33
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 64 40 15 9 0 194
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 11 7 3 1 0 26
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 9 6 1 1 1 24
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 2 0 0 1 11
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 0 1 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 4 2 0 1 1 13
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 1 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 30 24 2 1 3 41
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 4 3 0 0 1 48
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 1 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 3 1 1 0 28
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 0 1 4
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 1 0 10
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 9 2 3 4 0 113
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 6
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 6 2 3 1 0 13
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 1 0 0 1 5
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 9
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 7 3 4 0 0 7
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 4 1 1 1 1 15
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 66 24 20 21 1 184
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 9
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 32 18 8 0 6 99
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 24 6 5 11 2 61
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 5
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2