MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 399 138 216 39 6 479
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 6
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 7
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 5
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 12
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 4 0 4 0 0 25
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 2 0 0 21
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 12 4 3 0 5 17
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 2 0 0 0 11
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 13
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 2 0 0 15
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 3 0 0 0 5
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 8 4 3 0 1 5
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 9 3 3 1 2 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 8 3 3 1 1 3
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 13 3 7 0 3 6
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 5 1 0 0 4 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 2 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 0 2 0 2 9
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 0 1 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 3 0 0 0 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 57 19 31 0 7 67
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 52 13 28 2 9 44
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 28 9 15 1 3 27
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 11 3 7 1 0 26
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 12
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 5 0 4 1 0 15
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 15 6 7 0 2 14
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 5
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 3 1 0 1 1 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 2 1 0 0 1 4
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 3 0 2 0 1 3
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 1 1 0 1 6
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 6
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 7 2 0 1 4 7
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 4 0 2 0 2 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 7 3 2 1 1 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 2 2 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 1 0 0 3 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 55 30 14 1 10 50
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 2 0 0 1 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 6 1 1 0 4 14
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 10 8 1 1 0 22
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 7
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 8
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 2 0 2 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 2 0 1 1 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 12 1 9 1 1 22
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 6 1 4 0 1 43
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 4 2 1 0 1 37
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 15 1 8 1 5 28
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 5 0 0 13
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 5 1 0 0 4 4
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 44 13 22 0 9 58
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 1 2 0 0 4
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 57 19 15 17 6 71
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 6 1 2 2 1 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 7 1 5 1 0 13
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 4
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 0 1 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 0 0 1 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 2 0 1 1 5
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 6 2 4 0 0 5
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 2 0 0 0 2 5