MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 167 46 88 30 3 254
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 1 2 0 19
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 3 1 1 0 1 12
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 11
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 1 1 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 7
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 1 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 1 1 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 0 3 0 0 9
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 17 6 8 2 1 76
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 1 0 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 0 1 0
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 1 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 0 2 5
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 2
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 1 1 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 10
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 9 7 2 0 0 10
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 1 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 8
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 1 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 9 2 5 2 0 15
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 11 3 7 0 1 11
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 9 1 4 3 1 42
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 9 1 6 1 1 24
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 12
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 5 0 2 3 0 15
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 4 2 2 0 0 14
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 8 0 7 0 1 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 10 5 3 0 2 16
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 0 1 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 5 4 1 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 3 1 1 1 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 4 2 1 0 1 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 1 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 1 0 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 1 0 0 1 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 7 3 3 1 0 21
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 1 1 0 0 4
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 1 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 1 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 1 0 0 1 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 1 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 1 0 2 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 1 1 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 1 3 0 0 9
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 5 0 4 0 1 6
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 2 0 1 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 2 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 1 1 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1