MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 35 23 5 7 0 368
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 1 0 2 0 18
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 6
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 6
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 1 0 1 0 0 11
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 1 1 0 0 0 0
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 5 3 0 2 0 88
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 5
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 1 0 1 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 6
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 34
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 5 4 1 0 0 63
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 2 0 1 1 64
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 4
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 6 4 1 1 0 143
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 7
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 5
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 12
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 5
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 16
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 4
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 7
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 5
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 7
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 8
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 80
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1