MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 224 130 10 84 0 721
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 5 3 0 2 0 208
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 7 2 0 5 0 167
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 110
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 11 2 1 8 0 68
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 53
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4 1 0 3 0 40
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 3 0 1 0 16
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 11
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 16 8 3 5 0 61
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 3 1 0 2 0 7
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 28
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 1 0 111
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 14 11 0 3 0 45
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 2 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 8
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 3 1 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 0 1 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 7 5 0 2 0 6
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 11 8 0 3 0 44
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 1 0 1 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 4 2 0 2 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 7 1 1 3 2 110
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 11
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 34
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 0 0 2 0 28
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 0 1 3 0 25
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 0 2 0 17
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 0 1 0 4
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 1 1 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 1 0 0 0 9
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 22
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 4 4 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 4 0 0 0 22
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 2 0 0 0 14
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 2 0 0 0 7
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 2 0 0 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 5 4 0 1 0 15
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5 2 0 3 0 15
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 4 0 2 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 16 14 1 0 1 39
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 1 0 6
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 17 15 0 1 1 47
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 5 4 0 1 0 10
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 3 3 0 0 0 51
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 2 0 1 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 1 0 1 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 7 7 0 0 0 6
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 7 5 0 2 0 23
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 6 5 0 1 0 47
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 9 5 0 4 0 12
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 0 1 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 2 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 12
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 1 0 1 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 0 2 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 9 7 1 1 0 28
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 11 9 0 2 0 52
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 5 3 0 2 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 8 7 0 1 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 4 2 0 2 0 27
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1