MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 251 102 108 41 0 327
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 32
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 1 0 13
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 5 1 2 2 0 27
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 1 1 0 20
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 3 0 1 0 9
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 4 1 2 0 1 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 1 0 25
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 8 4 4 0 0 23
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 15 7 5 0 3 8
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 8 7 0 0 1 8
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 4 0 0 0 10
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 7 1 6 0 0 7
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 2 0 0 0 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 2 0 0 4
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 0 1 0 1 6
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 15 7 6 0 2 14
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 2 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 6 0 4 2 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 4 2 1 0 1 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 1 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 2 0 0 0 6
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 6 2 2 0 2 8
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 0 0 1 9
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 1 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 3 0 1 1 1 5
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 5 0 5 0 0 43
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 16 2 11 1 2 41
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 15 2 9 1 3 71
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 10 1 7 2 0 13
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 10 0 5 5 0 18
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 6 3 1 0 2 8
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 118 56 26 21 15 164
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 4
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 11 2 3 2 4 18
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 6 4 0 0 2 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 4 4 0 0 0 12
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 9
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 2 1 0 1 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2