MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 462 120 314 24 4 709
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 42 0 23 0 19 251
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 20 0 17 1 2 161
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 15 0 13 0 2 123
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 24 0 16 1 7 122
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 12 0 5 0 7 91
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 35 1 23 3 8 92
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 13
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 12
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 10
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 2 0 1 1 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 67 11 30 3 23 138
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 0 0 1 10
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 8 0 3 0 5 25
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 2 0 0 21
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 1 2 0 2 8
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 14 8 4 0 2 20
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 4 0 0 0 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 3 2 0 1 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 8 3 1 1 3 7
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 0 3 0 0 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 7 1 5 0 1 80
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 8 4 1 0 3 30
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 7 0 5 0 2 37
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 14 6 2 0 6 19
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 0 0 0 2 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 7 0 7 0 0 14
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 4 0 0 0 4 6
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 14 0 7 0 7 41
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 9
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 3 2 0 1 15
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 6 1 4 0 1 8
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 6
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 3 0 2 0 1 11
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4 2 2 0 0 14
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 16 1 14 0 1 39
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 31 10 13 0 8 22
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 150 52 66 0 32 158
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 48 9 20 1 18 96
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 0 2 0 4
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 9
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 1 0 1 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 30 12 9 0 9 65
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 16 4 4 0 8 34
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 1 1 0 0 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 1 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 3 0 2 1 0 9
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 1 1 1 16
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 0 1 11
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 0 1 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 5 0 2 2 1 6
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 0 2 1 4 15
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 4 2 1 1 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 0 0 2 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 1 1 0 8
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 2 0 1 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 0 1 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1