MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 123 40 67 11 5 98
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 1 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 5 1 4 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 1 0 1 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 5
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 9 1 6 1 1 21
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 0 1 2 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 1 0 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 0 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 1 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 31 13 10 0 8 22
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 38 9 21 0 8 28
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 13 6 4 1 2 10
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 0 2 0 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 2 1 1 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 1 0 0 1 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 5 3 1 0 1 9
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 1 0 0 1 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 1 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 2 3 1 1 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 1 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 6 3 2 0 1 10
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 0 2 0 0
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 1 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0