MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 575 174 361 32 8 846
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 45 1 31 4 9 262
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 13 1 10 0 2 183
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 14 0 13 0 1 151
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 37 0 28 1 8 122
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 13 1 7 0 5 91
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 31 1 22 1 7 102
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 0 1 1 2 17
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 11
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 14
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 97 19 51 4 23 211
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 1 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 9 1 6 2 0 29
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 6 0 1 2 3 22
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 11 6 3 0 2 17
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 2 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 14 4 3 0 7 25
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 0 0 0 3 5
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 3 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 6 3 2 0 1 10
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 5 0 2 0 3 6
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 1 1 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 11 2 5 0 4 97
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 6
14220 MU - Právnická fakulta 2 0 0 0 2 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 8
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 8 1 2 0 5 43
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 0 0 1 1 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 4 0 3 0 1 49
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 1 0 0 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 12 6 0 0 6 32
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 10 0 9 0 1 29
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 15 5 2 0 8 11
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 7 0 4 0 3 30
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 2 0 2 0 0 11
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 0 0 0 2 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 7
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 8 2 5 0 1 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 0 0 2 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 8 7 0 0 1 6
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 17 0 15 1 1 47
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 2 0 1 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 150 66 52 0 32 158
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 38 21 9 0 8 28
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 36 21 11 2 2 54
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 2 0 0 0 2 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 1 3 0 1 17
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 0 2 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 3 0 2 0 1 11
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 0 1 0 1 3
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 0 1 1 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 0 0 1 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 1 2 0 0 5
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 57 34 9 0 14 90
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 0 1 0 1 6
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 3 0 0 1 2 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 14 9 4 0 1 33
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 7 2 0 1 4 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 0 1 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 9
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 2 0 1 21
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 3 2 1 0 0 7
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 1 0 6
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 0 1 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 6 1 1 1 3 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 30 9 14 3 4 67
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 5 3 1 1 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 0 1 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 4 0 3 1 0 15
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 1 2 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 2 0 0 17
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 1 1 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1