MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 154 53 87 12 2 262
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 3 0 0 47
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 30
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 3 0 2 0 1 22
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 29
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 24
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4 0 4 0 0 19
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 8
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 26 6 12 1 7 56
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 11
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 1 1 0 1 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 5
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 0 1 0 1 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 10
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 1 0 1 16
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0 2 8
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 0 0 0 3 6
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 6
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 7 2 1 0 4 6
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 1 1 0 0 14
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 4 0 2 1 1 13
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 0 1 1 1 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 10 3 5 0 2 16
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 5 0 4 1 0 10
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 48 20 9 1 18 96
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 13 4 6 1 2 10
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 36 11 21 2 2 54
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 5 2 3 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 3 1 1 3 16
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 0 1 0 1 10
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 0 0 1 1 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 6
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 5
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 0 1 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 1 1 0 0 6
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 6 3 3 0 0 9
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 0 1 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 9
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1