MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 123 62 38 23 0 117
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 2 0 0 5
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 1
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 8 4 3 0 1 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 0
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 0 1 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 5 4 0 0 1 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 20 11 4 5 0 34
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 0 1 0 1 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 0 2 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 14 1 6 7 0 7
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 9
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 4 0 3 1 0 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 6 2 3 1 0 11
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 27 20 4 2 1 17
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 7 6 0 1 0 10
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 1 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 1 2 0 0 12
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 1 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 0
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 7 3 1 2 1 9
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 1 0 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 0
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 15 12 2 1 0 4
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1