MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 67 42 10 15 0 83
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 1 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 6 1 1 3 1 25
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 2 0 0 1 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 1 0 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 14 6 1 7 0 7
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 0 2 0 4
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 5
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 1 0 1 0 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 19 19 0 0 0 21
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 2 0 0 0 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 1 2 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 4 3 0 1 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1