MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 80 35 34 11 0 361
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 4 0 2 0 2 43
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 1 0 0 0 51
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 20
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 11 0 10 0 1 68
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 0 1 1 0 9
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 1 2 0 1 11
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 30
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 10 4 4 0 2 114
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 5
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 12
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 5 0 0 0 15
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 7 4 1 1 1 46
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 26
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 0 1 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 1 0 0 1 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 0 0 1 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 3 0 3 0 0 51
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 1 0 0 5
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 5 3 1 0 1 17
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 1 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 6 5 1 0 0 10
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 11 2 4 4 1 56
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 8
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 4 3 0 1 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 9
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 6 4 1 0 1 26
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 5 2 0 1 2 16
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 2 0 1 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 0 1 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1