MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 161 39 51 69 2 735
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 19
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 43
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 9 1 7 1 0 421
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 8 2 2 2 2 87
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 30
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 1 0 39
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 1 0 1 12
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 1 0 9
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 18
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 2 0 1 0 31
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 2 1 0 0 19
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 4 1 0 1 2 6
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 6 2 0 3 1 10
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 17
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 14
14220 MU - Právnická fakulta 9 4 1 3 1 229
14230 MU - Fakulta sociálních studií 3 2 0 0 1 57
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 7
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 12
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 20
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 22 1 14 4 3 226
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 4
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 9
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 9
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 3 0 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 1 1 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 3 0 2 1 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 0 0 2 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 9
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 2 0 0 2 0 4
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 23 10 3 8 2 81
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 7 1 0 6 0 80
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 18 7 1 9 1 105
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 1 0 1 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 1 1 0 9
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 2 0 0 1 13
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 1 0 1 1 5
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 2 0 1 1 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 3
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 15
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 45
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 18
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 1 0 8
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 14 0 8 6 0 56
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 2 0 0 0 14
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 31
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 6
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 7
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 0 0 3 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 5
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 3
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 3
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 3 0 1 2 0 8
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 5
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5