MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 264 96 137 30 1 560
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 17 5 12 0 0 82
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 34
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 11 1 5 3 2 71
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 38
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 1 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 6 1 4 1 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 7 0 5 1 1 26
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 0 1 1 4
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 27 11 7 1 8 35
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 12 8 2 0 2 33
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 12
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 9 5 1 0 3 14
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 11 7 0 0 4 12
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 5 2 2 0 1 14
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 0 1 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 11 3 8 0 0 25
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 20
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 2 0 0 0 31
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 1 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 20
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 12
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 2 2 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 14
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 13 4 2 1 6 23
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 2 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 6 1 5 0 0 10
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 23 3 10 8 2 81
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 15
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 54 12 34 6 2 192
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 26 11 11 3 1 60
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 4 2 0 0 2 5
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 5 4 0 0 1 11
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 5
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 31
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 11
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 2 1 0 9
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 1 1 0 1 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 18
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 5 0 3 1 1 9
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 5 3 0 1 1 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 3 0 0 0 10
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 2 1 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 4 1 0 0 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 3
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 8
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1