MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 205 124 45 33 3 959
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 21
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 13
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 46
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 5 1 3 1 0 76
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 14
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 1 0 1 23
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 20
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0 2 25
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 13 3 6 3 1 202
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 1 0 1 0 32
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 2 0 0 0 16
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 7 2 1 0 4 28
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 6
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 6
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 13
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 30 23 3 1 3 184
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 3 0 0 1 15
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 11
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 2 1 0 1 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 15 10 1 3 1 59
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 7 6 0 0 1 11
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 8
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 4
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 19
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 18
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 1 1 0 2 41
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 19
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 25
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 25
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 1 0 1 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 7
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 9
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 2 0 0 1 11
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 4 3 0 1 0 7
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 5
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 11 4 2 4 1 56
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 7 0 1 6 0 80
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 54 34 12 6 2 192
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 42
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 14 8 2 2 2 72
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 16 11 2 1 2 27
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 5 0 0 1 25
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 11
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 1 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 5
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 7
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 2 0 0 1 16
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 0 1 20
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 17
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 5
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 10
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 4 0 0 1 7
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 11
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1