MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 181 75 78 26 2 470
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 8
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 24
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 8
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 42
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 0 0 0 3 23
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 8
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 0 2 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 11
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 5 0 3 1 1 4
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 3 3 0 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 3 0 0 2 11
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 27 22 2 1 2 37
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 5 0 2 1 2 21
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 4
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 16
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 6
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 8
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 11
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 1 0 0 15
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 0 2 0 1 6
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 1 1 0 1 6
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 2 0 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 0 0 1 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 6 3 2 1 0 11
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 2 0 1 1 0 4
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 8
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 18 1 7 9 1 105
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 26 11 11 3 1 60
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 7
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 14 2 8 2 2 72
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 13 10 0 1 2 22
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 9
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 1 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 1 0 0 1
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 3 1 1 0 1 10
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 1 0 1 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 9
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 47
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 4 1 3 0 0 52
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 6 1 2 1 2 59
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 12
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 46
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 4 4 0 0 0 19
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 12 1 9 0 2 70
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 0 1 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 17 13 1 1 2 12
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 1 1 2 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2