MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 282 38 215 20 9 261
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 4 0 3 1 0 9
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 0
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 5 1 2 0 2 15
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 0 0 1 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 6 1 3 1 1 7
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 1 2 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 7 3 2 1 1 3
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 5 0 3 0 2 9
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 0
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
14330 MU - Fakulta informatiky 6 0 4 0 2 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 0
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 6 2 3 0 1 8
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 49 2 40 3 4 58
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 0 1 1 12
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 13 0 12 0 1 12
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 30 2 24 1 3 41
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 6
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5 1 4 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 1 1 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 27 4 20 2 1 17
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 19 0 19 0 0 21
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 4 0 3 1 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 1 1 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 4 0 2 0 2 5
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 16 2 11 1 2 27
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 13 0 10 1 2 22
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 3 2 1 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 10 5 5 0 0 7
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 3 0 3 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 4
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 3 1 1 0 1 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 7 0 6 1 0 16
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 0 1 1 12
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 1 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 10 1 6 1 2 7
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 2 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 2 0 1 6
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 31 12 7 0 12 13
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1