MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 154 43 94 16 1 130
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 0 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 1 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 11 1 7 1 2 8
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 0 0 1 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 0 4 0 2 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 42 8 33 0 1 45
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 7 0 2 1 4 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 1 1 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 2
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 7 0 6 1 0 10
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 6 1 5 0 0 14
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 9 2 6 0 1 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 8 2 2 4 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 6 2 1 0 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 14 4 5 1 4 8
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 0 1 0 1 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 9 1 6 1 1 24
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 1 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 4
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 1 0 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 14 9 3 0 2 12
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 2 0 0 1 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1