MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 69 30 32 6 1 139
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 9 6 1 0 2 17
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 1 0 0 1 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 8 0 7 0 1 19
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 4 0 3 0 1 48
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 2 0 0 2 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4 1 2 0 1 4
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 0 1 0 1 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 0 1 2
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 5 3 2 0 0 2
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 2 0 2 0 0 6
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 3 1 2 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 6 5 1 0 0 14
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 11 4 3 2 2 14
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 1 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 4 0 1 1 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 1 0 1 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 2 0 1 2 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 2 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 6
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 1 1 0 10
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 5 0 4 0 1 8
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 2 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1