MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 282 107 154 18 3 333
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 1 2 0 0 6
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 21
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 0 4 0 2 6
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 4
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 5 1 2 1 1 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 3 0 1 0 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 19 12 3 0 4 24
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 0 2 0 0 5
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 2 0 0 7
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 1 1 1 1 7
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 0 1 0 3 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 29 8 17 0 4 49
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 5 3 0 0 2 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 1 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 5 1 4 0 0 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 3 2 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 2 1 1 0 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 7 2 3 1 1 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 6 2 2 0 2 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 1 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 0 1 0 9
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 9
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 9 6 2 0 1 4
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 11 3 4 2 2 14
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 20 16 0 0 4 15
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 54 35 8 1 10 46
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 3 0 2 0 1 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 19 7 6 1 5 44
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 2 0 1 1 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 0 1 0 1 5
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 9 0 9 0 0 35
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 18 0 18 0 0 36
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 9 0 5 0 4 35
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 1 3 0 0 13
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 9 0 6 3 0 20
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 8 4 2 0 2 11
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 42 10 25 0 7 67
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 1 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 2 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 8 4 1 0 3 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 6 3 3 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 24