MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 120 18 82 14 6 84
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 3
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 4 2 1 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 1 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 0 2 1 1 0
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 10
14210 MU - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 5 0 3 0 2 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 2 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 2 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 0 2 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 1 0 0 1 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 8 2 2 4 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 20 0 16 0 4 15
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 32 4 16 4 8 11
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 6
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 1 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 0 1 0 1 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 1 0 1 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 0
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 9
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 1 1 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 0 1 0 2 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 0 1 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 3 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 0 0 1 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 0 0 1 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 0 2 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 0 0 2 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 0
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0