MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 395 89 272 24 10 448
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 1 1 0 6
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 2 1 1 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 7 1 5 0 1 28
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 5 0 3 0 2 20
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 5 0 4 0 1 13
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 4 0 4 0 0 12
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 13 2 7 0 4 8
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 24 4 12 0 8 101
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 9 0 9 0 0 17
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 0 0 1 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 4
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 0 0 1 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 0 2 0 2 13
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 9 2 3 0 4 3
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 41 21 13 1 6 81
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 9 2 4 0 3 7
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 5
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 5 0 1 2 2 14
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 0 0 2 0 3
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 5 0 4 0 1 12
14220 MU - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 8
14230 MU - Fakulta sociálních studií 8 0 4 0 4 17
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 0 2 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 6 1 3 0 2 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 1 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 7 0 7 0 0 23
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 7 0 4 1 2 8
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 0 3 0 1 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 12 1 9 0 2 20
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 2 0 0 4
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 49 9 33 1 6 60
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 12 1 6 0 5 23
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 13 4 4 0 5 9
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 4 1 2 0 1 7
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 17
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 0 0 2 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 2 2 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 1 0 0 2
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 2 1 0 0 5
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 2 0 1 13
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 6 0 5 0 1 25
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 1 1 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 9 2 6 1 0 4
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 6 0 4 1 1 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 54 8 35 1 10 46
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 32 16 4 4 8 11
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 4
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 4 1 2 1 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 16 6 7 0 3 12
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 4 1 1 0 2 6
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 3 2 0 0 1 17
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 2 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 0 2 0 0 2
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 1 0 0
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 3 0 2 0 1 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 0 3 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 1 0 1 4
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 1 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 6 1 0 1 4 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 9 0 6 0 3 9
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 1 3 0 2 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 4 1 1 1 1 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 0 0 0 3 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 1 1 1 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 0
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 0 1 0 4 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 6
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2