MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 4 3 1 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1