MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 357 81 259 12 5 535
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 9 0 6 0 3 74
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 4 0 4 0 0 49
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 30
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 4 0 3 0 1 32
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 15 0 14 0 1 74
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 35 2 23 3 7 145
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 1 0 1 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 23 3 16 0 4 43
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 1 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 12
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 8 1 6 0 1 15
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 1 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 6 2 2 0 2 7
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 1 1 0 1 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 7 5 0 0 2 4
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 0 2 0 1 6
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 19 0 5 0 14 107
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 12 5 2 0 5 46
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 6
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 0
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 3 0 3 0 0 47
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 4 2 2 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 16 3 9 1 3 57
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 5 0 5 0 0 17
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 8 2 2 0 4 18
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 8 0 8 0 0 49
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 4 0 4 0 0 25
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 6 0 4 1 1 14
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 1 0 0 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 16 5 7 0 4 29
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 0 0 2 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 2 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 0 1 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 7 0 5 2 0 23
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 30 9 12 0 9 65
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 5 1 3 0 1 9
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 57 9 34 0 14 90
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 8 1 3 1 3 16
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 9
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 1 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 1 1 0 2 6
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 14 2 10 0 2 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 10 1 8 0 1 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 9 2 5 0 2 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 23 4 14 0 5 35
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 1 0 0 2 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 0 1 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 1 0 1 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 22 14 3 0 5 31
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 5 1 3 1 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 9 2 0 1 6 11
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 1 0 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 4
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 0 1 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 8 3 5 0 0 30
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 1 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 3 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 26
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 4
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 3 0 3 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0