MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 420 107 279 26 8 919
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 7 0 5 0 2 31
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 9 1 4 1 3 22
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 10
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 0 3 1 0 8
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 9 3 1 0 5 29
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 4 1 1 1 1 7
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 12
14220 MU - Právnická fakulta 7 1 5 0 1 58
14230 MU - Fakulta sociálních studií 12 1 3 0 8 28
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 4
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 7
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 10
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 21 2 10 0 9 94
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 1 0 0 0 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 7 0 7 0 0 24
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 19 1 12 1 5 49
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 6 1 2 0 3 11
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 18
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 0
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 9 1 6 0 2 60
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 59 29 18 3 9 248
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 6 0 3 0 3 19
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 8 1 3 0 4 15
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 27
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 3 1 0 0 2 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 1 0 0 1 9
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 2 1 0 1 5
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 0 1 0 3 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 9
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 4 0 2 1 1 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 1 1 0 1 10
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 19 6 7 1 5 44
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 0 0 1 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 0 2 0 1 17
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 13 2 8 0 3 55
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 10 8 1 0 1 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 20 9 7 1 3 52
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 7
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 12 5 5 1 1 21
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 6 0 1 1 4 7
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 0
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 6 1 4 1 0 43
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 29 9 9 0 11 25
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 0 1 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 16 1 11 2 2 26
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 3
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 6
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 12 0 11 0 1 76
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 11 0 10 0 1 50
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 9 0 8 0 1 59
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 9 0 8 1 0 12
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 50 0 48 2 0 44
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 28 8 12 0 8 15
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 26 3 14 1 8 120
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 9
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 0 0 1 1 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 9
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 14 1 12 1 0 77
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 9
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 0 1 0 1 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 21 11 6 0 4 19
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 6 4 0 1 1 8
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 0
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 4 2 0 1 1 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8