MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 322 106 177 32 7 359
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 0
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 3
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 3
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 1 0 0 0 1 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 0 0 0 2 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 3 0 1 0 2 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 0 1 4
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 5
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 2
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 1 0 0 4
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 4 0 2 0 2 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 7 0 3 1 3 11
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 7
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 25 15 5 2 3 21
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 8 4 3 0 1 5
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 0 2 0 1 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 25 2 19 0 4 30
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 13 1 7 1 4 10
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 4 2 0 0 2 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 4
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 55 14 30 1 10 50
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 0
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 2 1 1 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 1 1 0 1 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 14 5 4 1 4 8
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 3 1 1 0 1 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 4 0 2 1 1 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 3 1 1 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 3 2 1 0 0 3
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 9 3 6 0 0 9
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 9 5 2 0 2 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 20 7 9 1 3 52
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 5
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 28 22 4 0 2 26
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 22 2 12 2 6 28
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 12 2 8 1 1 15
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 4 1 1 2 0 9
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 1 0 0 7
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 3 1 1 1 0 3
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 4 1 1 0 2 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 3 0 3 0 0 5
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 0 1 1 1 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 1 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 7
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 4 1 1 1 1 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 0 0 1 1 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 0 1 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 14 7 4 1 2 6
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 1 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 10 2 5 1 2 14
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 20 6 7 5 2 29
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 7 1 3 1 2 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 5 0 3 2 0 11
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 0 0 1 1 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 2 1 1 0 0 0
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 2 0 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 9 4 2 1 2 7
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3