MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 141 60 72 8 1 540
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 9 0 8 0 1 66
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 76
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 23
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 26
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 8 1 5 2 0 69
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 1 1 0 0 17
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 9
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 16
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 12 6 5 0 1 40
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 0 0 1 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 9 4 5 0 0 43
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 9 0 5 0 4 140
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 12
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 2 0 0 1 9
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 28
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 16 5 10 0 1 90
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 11
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 14
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 4
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 4
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 42
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 45
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 3
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 6 2 2 0 2 11
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 19
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 1 1 0 0 12
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 6 0 5 1 0 47
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 1 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 0 0 1 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 6 1 4 0 1 26
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 1 1 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 13 8 3 1 1 9
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 1 2 0 0 13
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 23 14 4 0 5 35
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 5
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 0 2 0 0 14
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 10
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 10 8 1 1 0 41
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1