MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 115 43 61 9 2 204
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 3 0 1 0 2 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 19
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 7
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 28 22 3 1 2 61
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 3
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 5 1 2 0 2 13
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 5 1 3 1 0 28
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 0 2 0 1 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 1 0 1 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 5 0 2 1 2 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 0 1 0 0
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 0 1 0 2 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 12 5 5 1 1 21
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 28 4 22 0 2 26
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 5 1 3 0 1 19
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 2 0 0 25
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 6 1 5 0 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 4 0 1 0 3 5
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 8
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 3 0 0 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 1 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 10 9 1 0 0 5
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1